Görme Engelliler

okul standartları

DEYDİNLER İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1.1 Kayıt Kabul İlköğretim Okulları 1. T.C. Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı 2. Varsa şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge 3. Veli Sözleşmesi ( Okul tarafından verilecektir.) 4. e-okul Bilgi Formu, Aynı gün 1.2 Kayıt Kabul İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 1. Denklik belgesi (İl MEM.’den alınacak) 2. Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi ve pasaport Aynı gün 1.3 Kayıt Kabul İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numarası 2. Denklik Belgesi 10 gün 2 Nakil ve Geçişler İlköğretim Okulları 1. TC Kimlik numarası 2. Veli Dilekçesi 3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge 4. Öğrenci Belgesi Karşı okul onay verinceye kadar 3 Öğrenci devamsızlık süresi 1. Dilekçe 2. Öğrenci numarası Aynı gün 4.1 Öğrenim Belgesi İlköğretim Okulları 1. Dilekçe 2. Öğrenci numarası 3. Nüfus Cüzdanı Aynı gün 4.2 Belgesini Kaybedenler (öğrenim belgesi, nakil belgesi, diploma) 1. Dilekçe 2. Öğrenci numarası 3. Nüfus Cüzdanı Aynı gün 4.3 Öğrenci Belgesi İlköğretim Okulları 1. Okul no Aynı gün 5 Sınav Tarihleri 1. Sözlü başvuru Aynı gün 6 Davranış Notu 1. Sözlü veya yazılı başvuru Aynı gün 7 Ders Notu 1. Sözlü veya yazılı başvuru Aynı gün 8 Sosyal Etkinlik 1. Sözlü veya yazılı başvuru Aynı gün 9 Merkezi Sınav İşlemleri (SBS-OGS) 1. Banka dekontu Aynı gün 12 Merkezi Sınav İşlemleri (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) 1. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri 2. Öğretmen çocuğu kontenjanından başvuru yapacak öğrenciler için; öğretmen çocuğu olduğunu gösterir belge 3. 2828 ile 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler, 4. Nüfus kayıt Örneği 5. Ek-1 Belgesi Aynı gün 9 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler 1. Dilekçe 2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge. 3. Nüfus Cüzdanı Aynı gün 10 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi 1. Sözlü başvuru veya vekaletname 2. Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe Yabancı uyruklu olup mezun duruma gelen öğrencilerin diplomaları, nüfus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylandıktan sonra aynı gün 11 İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma 1. Veli Dilekçesi Aynı gün 12 İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme 1. Veli dilekçesi 2. İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri 1 Gün 13 İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu 1. Veli itiraz dilekçesi 1 Gün 14 Öğretmenlerin yer değiştirme talepleri (Nakil) 1. Elektronik başvuru ve sözlü başvuru Aynı gün 15 Öğretmenlerin göreve başlaması (İlk Atama) 1. Sözlü başvuru ve kararname Aynı gün 16 Öğretmenlerin göreve başlaması (Naklen Atama) 1. Kararname 2. Maaş Nakil Bildirimi Aynı gün 21 Hizmetiçi Eğitim 1. Elektronik başvuru, sözlü olarak idareye bildirme Aynı gün 22 Sağlık raporunun izne çevrilmesi 1. Rapor Aynı gün 23 Çeşitli yarışmalar (resim,şiir, komposizyon vb.) 1. Şartnamede istenilen belgeler 2 gün 17 Derece ve Kademe Terfi İşlemleri 1. İlden derece teklif yazılarının tebliği Aynı gün 18 Hizmet Cetveli 1. Sözlü Başvuru Aynı gün 8 Derece/Kademe Terfi işlemleri 1. Gecikmelerde dilekçe Aynı gün 9 Personel maaş ve ek ders ücret işleri 1. Maaşı etkileyen durumlarla ilgili belgeler Aynı gün 10 Hizmet içi Kurs ve Seminerlere Müracaatlar 1. Elektronik başvuru formu, 2. Yeterlilik belgesi Aynı gün 11 Öğretmen Nakil İşlemleri 1. Atama Kararnamesi Aynı gün 12 İlsis Personel Bilgileri ile İlgili İşlemler 1. Konuyla ilgili dilekçe Aynı gün 13 İzin Talep İşlemleri (Yıllık izin) 1. İzin talep form dilekçesi Aynı gün 14 İzin Talep İşlemleri (Mazeret izni) 1. İzin talep form dilekçesi Aynı gün 15 İntibakla İlgili Terfi İşlemleri 1. Dilekçe 2. Durumlarını gösterir belge Aynı gün 16 Personel Kimlik Kartı İşlemleri 1. Dilekçe Aynı gün 17 Bilgi edinme Yasasına göre Yapılan Müracaatlar 1. Dilekçe 7 gün 18 Ders Dışı Eğitim Faaliyetlerinin (Egzersiz) Onayı 1. Dilekçe, 2. Ders Dışı Faaliyet Planı, 3. Yeterlilik Belgesi 4. Öğrenci Listesi 7 Gün 19 Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını kaybedenler 1. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge. 2. Dilekçe (dilekçede Okul No Bulunacak), 3. Nüfus Cüzdanı Aynı gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaatyerine başvurunuz. İLK MÜRACAAT YERİ: İKİNCİ MÜRACAAT YERİ: İsim Burhan BÜLBÜL İsim Mustafa DÜZENLİ Unvan Okul Müdürü Unvan Okul Müdürü Adres Deydinler Köyü İnegöl-BURSA Adres Deydinler Köyü İnegöl-BURSA